Działalność Gospodarcza

Polisa Grupowa na Życie

dla osób prowadzących działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego tj. Lekarzy, Prawników, Informatyków, Kierowców, Księgowych, Fryzjerów i Programistów. Polisą możemy objąć również ich pracowników, a także partnerów/małżonków i dorosłe dzieci.

Dlaczego już dziś warto podjąć decyzję o ubezpieczeniu?

 • Możliwość wyboru pakietu w zależności od potrzeb.
 • Ubezpieczenie zapewnia uczestnikowi i jego rodzinie środki finansowe w przypadku wystąpienia choroby, wypadku lub śmierci.
 • Ubezpieczenie zapewnia nie tylko ochronę ale również gromadzenie dodatkowych pieniędzy do emerytury lub renty.
 • W razie śmierci ubezpieczonego wypłacana jest suma z ubezpieczenia i zgromadzone pieniądze.
 • Wszystkie świadczenia z ubezpieczenia są zwolnione od podatku od spadku i darowizn.
 • Brak badań lekarskich.
 • Ubezpieczenie zawieranie od minimum dwóch osób.
 • Wystawiamy fakturę na firmę.
industrial-1565853_1280

Ostatnią rzeczą, o którą powinieneś się martwić w sytuacji poważnej choroby to zapłacenie rachunków i rat kredytowych. Dzięki naszej polisie, za kilkadziesiąt złotych miesięcznie zyskujesz spokój.

Zakres Polisy Grupowej dedykowanej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego

Polecamy pakiet VIP, Komfort i Standard

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

90 000 zł – 300 000 zł

Śmierć w nieszczęśliwym wypadku

60 000 zł – 200 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego min. wskutek Covid-19

30 000 zł – 100 000 zł

Niezdolność do pracy wskutek NW

30 000 zł – 100 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

30 000 zł – 100 000 zł

za każdy 1% uszczerbku

300 zł –   1 000 zł

Leczenie szpitalne – wypłacana kwota za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowane:

nieszczęśliwym wypadkiem

od 1 do 14 dnia

240 zł – 300 zł

od 15 do 180 dnia

60 zł – 75 zł

chorobą min. COVID – 19

od 1 do 14 dnia

72 zł – 90 zł

od 15 do 180 dnia

60 zł- 75 zł

nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy

od 1 do 14 dnia

300 zł – 375 zł

od 15 do 180 dnia

60 zł – 75 zł

wypadkiem komunikacyjnym

od 1 do 14 dnia

300 zł – 375 zł

od 15 do 180 dnia

60 zł – 75 zł

wypadkiem komunikacyjnym przy pracy

od 1 do 14 dnia

360 zł – 450 zł

od 15 do 180 dnia

60 zł – 75 zł

zawałem serca lub udarem mózgu

od 1 do 14 dnia

180 zł – 225 zł

od 15 do 180 dnia

60 zł – 75 zł

na Oddziale Intensywnej Terapii (OIOM) – min 24 godz.

Jednorazowo

1200 zł – 1 500 zł

Świadczenia szpitalne – operacje i zabiegi
450 jednostek chorobowych leczonych zachowawczo,
operacyjnie i diagnostycznie np. zespół cieśni nadgarstka, uraz oka i nosa, choroba gardła, zapalenie płuc i oskrzeli, nadciśnienie tętnicze, złamanie ręki i nogi, amputacje itd. świadczenie za każdy 1%

 

30 000 zł – 50 000 zł

300 zł – 500 zł

Świadczenie lekowe – wypłacany ryczałt po:

 

Operacji

300 zł

Leczeniu

600 zł

Leczeniu nowotworu

2 000 zł

Leczenie specjalistyczne
wykonanie ablacji, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), chemioterapia/radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia, przeszczepienie komórek wysp trzustkowych, przeszczepienie komórek przytarczyc, przezskórne wszczepienie zastawek serca w przypadku wad nabytych serca, mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami, przeszczep rogówki, tlenoterapia w warunkach domowych, żywienie pozajelitowe lub dojelitowe w warunkach domowych, leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej

5000 zł – 12 000 zł

Poważne zachorowanie 11, 21 lub 46  jednostek chorobowych do wyboru min. nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, rozległe oparzenie, zawał serca, przeszczep narządów, utrata kończyn i słuchu, ciężka sepsa, tężec, udar mózgu, śpiączka, wścieklizna, wirusowe zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność wątroby itd.

15 000 zł – 50 000 zł

Zagraniczna opinia medyczna dla całej rodziny

TAK

Pakiet Assistance (min. 3 wizyty lekarskie domowe w ciągu roku w miejscu pobytu, rehabilitacja do 1500 zł, wizyta pielęgniarki, opieka domowa, Baby Assistance, dowóz do i ze Szpitala itd)

GRATIS

PAKIET ONKOLOGICZNY RAKASSISTANCE (zachorowanie na nowotwór złośliwy)

Zdiagnozowanie Nowotworu Złośliwego na podstawie wyniku badania histopatologicznego (Diagnoza)

 2250 zł – 7 500 zł

Hospitalizacja związana z zachowawczym leczeniem Nowotworu Złośliwego, którego dotyczy Diagnoza (nie obejmuje Chemio- i Radioterapii)

        750 zł – 2 500 zł

Hospitalizacja związana z operacyjnym leczeniem Nowotworu Złośliwego, którego dotyczy Diagnoza

1500 zł – 5 000 zł

Skierowanie na Cykl Chemioterapii związanej z Nowotworem Złośliwym, którego dotyczy Diagnoza

450 zł – 1 500 zł za cykl,
nie więcej niż 3 cykle

Skierowanie na Cykl Radioterapii związanej z Nowotworem Złośliwym, którego dotyczy Diagnoza

450 zł – 1 500 zł za cykl,
nie więcej niż 3 cykle

Zakup peruki związany z utratą włosów w przebiegu leczenia Nowotworu Złośliwego, którego dotyczy Diagnoza

        900 zł – 3 000 zł

Zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie przeniesienie Uczestnika do hospicjum albo wdrożenia hospicyjnej opieki w domu, jeśli następuje najpóźniej w okresie 6 m-cy po rozwiązaniu stosunku pracy w związku ze złym stanem zdrowia Uczestnika spowodowanym Nowotworem Złośliwym, którego dotyczy Diagnoza

3 000 zł – 10 000 zł

Przeżycie 5-letniego okresu od daty postawienia Diagnozy, przy trwającej nadal Ochronie Ubezpieczeniowej

3 000 zł – 10 000 zł

Przeciągający się zły stan zdrowia spowodowany Nowotworem Złośliwym, którego dotyczy Diagnoza, uniemożliwiający dalszą pracę i skutkujący rozwiązaniem umowy o pracę, wyrejestrowaniem działalności gospodarczej lub uzyskaniem decyzji właściwego organu rentownego o niezdolności do pracy zarobkowej

9000 zł – 50 000 zł

Lux Med prywatna opieka medyczna

Wariant indywidualny lub rodzinny

ASSISTANCE

GRATIS

Kliknij zakładkę i zamów ofertę

Opis usług Assistance i zdarzeń objętych ubezpieczeniem:

gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie

 • wizyta lekarska (maks. 3 x w ciągu roku w przypadku nagłego zachorowania)
 • transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz miedzy placówkami medycznymi
 • opieka pielęgniarki w szpitalu – limit 300 zł
 • opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi w czasie hospitalizacji
 • opieka nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji – limit 800 zł
 • pomoc medyczna za granicą – organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej – 1 wizyta maks. do 200 euro

gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek

 • wizyta pielęgniarki
 • opieka domowa po min. 3-dniowej hospitalizacji
 • dostarczenie leków zaleconych przez lekarza – limit 800 zł
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
 • organizacja rehabilitacji – limit 1500 zł

gdy narodzi się dziecko

 • pomoc położnej lub pielęgniarki przy opiece nad nowonarodzonym dzieckiem (instruktaż) – limit 200 zł

gdy zajdzie trudna sytuacja losowa (śmierć małżonka, dziecka, rodzica, choroba przewlekła Uczestnika)

 • pomoc psychologa

gdy pogorszy się zdrowie w wyniku utraty pracy

 • pomoc psychologa – limit 500 zł
 • pomoc w poszukiwaniu pracy
 • pakiet informacyjny
 • infolinia pracownicza

gdy rodzic trafi do szpitala

 • transport rodzica na wizytę kontrolną
 • osobisty asystent – podczas transportu medycznego do szpitala i z powrotem i pomoc w załatwieniu formalności przy rejestracji i wypisie ze szpitala – 1 raz w roku

gdy dziecko nagle zachoruje lub przydarzy mu się nieszczęśliwy wypadek

 • opieka nad Dziećmi w sytuacji gdy rodzić nie może korzystać ze zwolnienia lekarskiego (2 razy w ciągu roku) – maks. przez 2 dni
 • organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu 2 limit 500 zł

gdy Uczestnik będzie potrzebował informacji dotyczącej zdrowia

 • infolinia medyczna

gdy Uczestnik będzie potrzebował informacji dotyczącej macierzyństwa

 • Infolinia Baby Assistance

Jak zadziałało nasze ubezpieczenie u naszych Klientów?

Przykład 1

 

Pan Marek – Adwokat – otwarte złamanie ręki z jednodniowym pobytem w szpitalu i uszczerbek na zdrowiu 4 %.

PAKIET
VIP

 

 

Operacje i zabiegi

1 500 zł

Świadczenie lekowe

600 zł

Uszczerbek na zdrowiu 4%

4 000 zł

Organizacja sprzętu rehabilitacyjnego

800 zł

Transport z placówki medycznej do domu

TAK

Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego

1 500 zł

Podsumowanie

8 400 zł

Przykład 2

Pani Jadwiga – Lekarz Ginekolog – utrata wzroku w wypadku, uszczerbek 100%, pobyt w szpitalu 8 dni.

PAKIET
VIP

 

 

Operacje i zabiegi

2 500 zł

Świadczenie lekowe

300 zł

Uszczerbek na zdrowiu 100%

100 000 zł

Poważne zachorowanie

50 000 zł

Niezdolność do pracy wskutek NW

100 000 zł

Pobyt w szpitalu

2 400 zł

Transport z placówki medycznej do domu

TAK

Pomoc psychologa

TAK

Podsumowanie

255 200 zł

Przykład 3

Pan Mariusz – Programista – nowotwór złośliwy przełyku leczony operacyjnie, pobyt w szpitalu 14 dni.

PAKIET
VIP

 

 

Operacje i zabiegi

8 000 zł

Świadczenie lekowe

2 000 zł

Zakwalifikowanie przez NFZ do programu chemioterapii

10 000 zł

Medyczne zalecenie chemioterapii

1 800 zł

Poważne zachorowanie

50 000 zł

Transport do i z placówki medycznej

TAK

Pobyt w szpitalu

1 260 zł

Opieka pielęgniarki w szpitalu

TAK

Podsumowanie

73 060 zł

Przykład 4

Pan Andrzej – Radca Prawny – zapalenie mięśnia – zawał serca, uszczerbek 3%, OIOM, pobyt w szpitalu 5 dni

PAKIET 
VIP

 

 

Operacje i zabiegi

9 500 zł

Świadczenie lekowe

600 zł

Sanatorium

3 000 zł

Poważne zachorowanie

50 000 zł

Transport do i z placówki medycznej

TAK

OIOM

1 500 zł

Pobyt w szpitalu

1 125 zł

Opieka pielęgniarki w szpitalu

TAK

Podsumowanie

65 725 zł 

1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

PRZYKŁAD 5

Pan Bogdan – Księgowy – wyrostek robaczkowy z zapaleniem otrzewnej, pobyt w szpitalu 8 dni

PAKIET VIPOperacje i zabiegi

3 500 zł

Świadczenie lekowe

300 zł

   
   

Transport do i z placówki medycznej

TAK

   

Pobyt w szpitalu

720 zł

Opieka pielęgniarki w szpitalu

TAK

Podsumowanie

4 520 zł 

1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

PRZYKŁAD 6

Pani Dagmara – właścicielka biura rachunkowego – wypadek w drodze z pracy, złamanie kości udowej, operacja, 10 dni w szpitalu, rehabilitacja.

PAKIET
 VIP

Trwały uszczerbek 7 %

7 000 zł

Operacja

7 500 zł

Świadczenie lekowe

300 zł

  

Rehabilitacja

              1500 zł

Transport do i z placówki medycznej

TAK

  

Pobyt w szpitalu

4 500 zł

Opieka pielęgniarki w szpitalu

TAK

Podsumowanie

20 800 zł 

1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

PRZYKŁAD 7

Pan Radosław – Adwokat – nowotwór złośliwy płuca. Zastosowano Chemioterapię (3 cykle) jako leczenie indukcyjne przed zabiegiem operacyjnym a następnie wykonano zabieg operacyjny. W szpitalu pan Radosław spędził łącznie 28 dni.

PAKIET
 Super VIP

Poważne zachorowanie – diagnoza

50 000 zł

RakAssistance (diagnoza 7 500 zł + skierowanie na cykl chemioterapii 4 500 zł + hospitalizacja związana z operacyjnym leczeniem 5 000 zł)

17 000 zł

Leczenie Specjalistyczne

12 000 zł

Transport do i z placówki medycznej                       TAK

Świadczenie Szpitalne (nowotwór złośliwy płuca leczony operacyjnie z niepowikłanym przebiegiem leczenia    (18 %)  9 000 zł + świadczenie lekowe 2 000 zł)

            11 000 zł

 

 

  

Pobyt dniówkowy w szpitalu (14 dni x 90 zł = 1 260 zł +14 dni x 75 zł = 1 050 zł)

2 310 zł

Opieka pielęgniarki w szpitalu

TAK

Podsumowanie

92 310 zł 

1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Czego Polacy obawiają się najbardziej?

Czego Polacy obawiają się najbardziej?

We wszystkich sondażach odpowiedź jest jedna:

- choroby własnej lub osób bliskich.

Warunkiem udanego życia według Polaków jest zdrowie własne i najbliższych.
Ostatnią rzeczą, o którą powinieneś się martwić w sytuacji poważnej choroby to zapłacenie rachunków i rat kredytowych.

Ubezpieczenie nie zapobiegnie nieszczęśliwym zdarzeniom czy chorobom, ale pomoże finansowo choremu i jego rodzinie.
W trudnej sytuacji zdrowotnej będziesz mógł skonsultować sposób leczenia z najlepszymi specjalistami.

W sytuacji nagłego zachorowania będziesz mógł skorzystać z wizyty lekarskiej w miejscu pobytu.

Dlatego już dzisiaj podejmij decyzję o wykupieniu dla siebie, swoich bliskich i pracowników nowoczesnego ubezpieczenia grupowego obejmującego również pakiet onkologiczny i Covid-19.