UBEZPIECZENIE GRUPOWE
i LUX MED

Ubezpieczenie grupowe na Życie i Lux Med

Czym jest ubezpieczenie grupowe ?

Dla kogo?

Jest to elastyczne grupowe ubezpieczenie na życie wraz z pakietem prywatnej opieki medycznej Lux Med. Możesz rozszerzyć je o umowy dodatkowe zabezpieczające finansowo Twoich pracowników i ich rodziny w razie niespodziewanych zdarzeń takich jak choroba czy wypadek.

protection-5080948_1280

Co zyskają Twoi pracownicy?

W zależności od wybranego zakresu ochrony

 • Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa COVID-19
  W razie śmierci wskutek zachorowania na COVID-19 rodzina otrzyma dodatkowe świadczenie nawet do 100 tyś zł. Wypłacimy również tzw. szpital dniówkowy z powodu Covid-19
 • Elastyczne ubezpieczenie połączone z prywatną opieką Lux Med
  Zapewnisz Twoim pracownikom prywatne leczenie w placówkach Lux Med i ochronę z tytułu: śmierci, poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, osierocenia dziecka.
 • Wypłata w razie poważnego zachorowania
  Świadczenie w wysokości nawet 100 000 zł w przypadku wystąpienia jednego z 46 zachorowań lub przeprowadzonych poważnych operacji.
 • Pomoc finansowa w razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego
  Zapewnimy Pracownikowi pieniądze w razie m. in. operacji aorty, operacji zastawek serca, udaru mózgu powodującego trwałe ubytki neurologiczne czy zawału serca.
 • Zagraniczna Druga Opinia Medyczna światowej klasy specjalistów
  Konsultacja wcześniej postawionej diagnozy z lekarzami najlepszych światowych klinik.
 • Pieniądze, które pomogą w walce z nowotworem Rakassistance.
  Wypłacamy środki wraz 
z rosnącymi potrzebami na każdym etapie leczenia nowotworu (m. in. w momencie postawienia diagnozy, pobytu w szpitalu, odbytego cyklu chemioterapii lub radioterapii, a także w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nowotworem złośliwym).
 • Wypłata świadczenia za leczenie operacyjne, zabiegowe lub zachowawcze oraz świadczenie lekowe
  Wypłata świadczenia za leczenie operacyjne albo zachowawcze przeprowadzone w szpitalu lub placówce chirurgii jednego oraz zakup leków.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  W ramach umowy dodatkowej możesz ubezpieczyć siebie i swoich pracowników między innymi od takich następstw nieszczęśliwych wypadków jak: śmierć (również wskutek wypadku komunikacyjnego), niezdolność do pracy, kalectwo, pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu.
 • Ochrona dla dziecka
  Wsparcie finansowe, gdy dziecko ulegnie wypadkowi (np. złamie rękę, zostanie pogryzione przez psa albo się zatruje), trafi do szpitala lub poważnie zachoruje (m. in. na cukrzycę typu 1 (insulinozależną) , nowotwór złośliwy, zapalenie mózgu powodujące trwałe ubytki neurologiczne). W razie potrzeby będzie możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 • Dodatkowe fundusze, gdy powiększy się rodzina
  Wypłacimy świadczenie po urodzeniu bądź przysposobieniu dziecka w wieku poniżej 10 lat.
 • Wsparcie finansowe, gdy noworodek będzie wymagał wzmożonej opieki lekarskiej albo urodzi się ze schorzeniem wymagającym rehabilitacji
  Pieniądze, które umożliwią pokrycie kosztów rehabilitacji lub leczenia noworodka, jeśli dziecko uzyska poniżej 8 punktów w skali APGAR, urodzi się przedwcześnie, będzie miało niską wagę urodzeniową bądź stwierdzoną wadę wrodzoną serca albo układu nerwowego, bądź przy porodzie otrzyma obniżoną ocenę stanu zdrowia wg skali Apgar.
 • Świadczenie Assistance w razie nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku
  Dodatkowe wsparcie m. in. w razie potrzeby organizacji rehabilitacji, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienia transportu medycznego, wizyty lekarza, zakupu leków czy opieki nad dzieckiem. W razie potrzeby masz także możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 • Możliwość oszczędzania z myślą o przyszłości tzw. Złote Kajdanki
  Jeżeli podpiszesz Klauzulę Kapitałową – umowa ubezpieczenia przekształci się w umowę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Twoi pracownicy uzyskacie możliwość gromadzenia kapitału na przyszłość.

Kliknij zakładkę i zamów ofertę

Opis usług Assistance i zdarzeń objętych ubezpieczeniem:

gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie

 • wizyta lekarska (maks. 3 x w ciągu roku w przypadku nagłego zachorowania)
 • transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz miedzy placówkami medycznymi
 • opieka pielęgniarki w szpitalu – limit 300 zł
 • opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi w czasie hospitalizacji
 • opieka nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji – limit 800 zł
 • pomoc medyczna za granicą – organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej – 1 wizyta maks. do 200 euro

gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek

 • wizyta pielęgniarki
 • opieka domowa po min. 3-dniowej hospitalizacji
 • dostarczenie leków zaleconych przez lekarza – limit 800 zł
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
 • organizacja rehabilitacji – limit 1500 zł

gdy narodzi się dziecko

 • pomoc położnej lub pielęgniarki przy opiece nad nowonarodzonym dzieckiem (instruktaż) – limit 200 zł

gdy zajdzie trudna sytuacja losowa (śmierć małżonka, dziecka, rodzica, choroba przewlekła Uczestnika)

 • pomoc psychologa

gdy pogorszy się zdrowie w wyniku utraty pracy

 • pomoc psychologa – limit 500 zł
 • pomoc w poszukiwaniu pracy
 • pakiet informacyjny
 • infolinia pracownicza

gdy rodzic trafi do szpitala

 • transport rodzica na wizytę kontrolną
 • osobisty asystent – podczas transportu medycznego do szpitala i z powrotem i pomoc w załatwieniu formalności przy rejestracji i wypisie ze szpitala – 1 raz w roku

gdy dziecko nagle zachoruje lub przydarzy mu się nieszczęśliwy wypadek

 • opieka nad Dziećmi w sytuacji gdy rodzić nie może korzystać ze zwolnienia lekarskiego (2 razy w ciągu roku) – maks. przez 2 dni
 • organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu 2 limit 500 zł

gdy Uczestnik będzie potrzebował informacji dotyczącej zdrowia

 • infolinia medyczna

gdy Uczestnik będzie potrzebował informacji dotyczącej macierzyństwa

 • Infolinia Baby Assistance