UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Grupowe ubezpieczenie na życie na wszelki wypadek zapewni pracownikom pomoc i wsparcie w najtrudniejszych chwilach

Ubezpieczenie na Wszelki Wypadek

Jak działa ubezpieczenie na Wszelki Wypadek?

Twoi pracownicy otrzymają wsparcie finansowe, gdy w trakcie ochrony ubezpieczeniowej wystąpi nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego pracownik:

 • będzie leczony w szpitalu co najmniej 4 dni – po zakończeniu hospitalizacji otrzyma świadczenie, które wesprze go w powrocie do zdrowia;
 • dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu – otrzyma świadczenie, które może przeznaczyć na szybszy powrót do pełnej sprawności np. na pokrycie kosztów prywatnej rehabilitacji;
 • będzie niezdolny do pracy zawodowej – otrzyma świadczenie, które wesprze go w trudnej sytuacji utraty dochodu;
 • umrze – wskazane przez pracownika najbliższe osoby otrzymają świadczenie, które pomoże im przetrwać najtrudniejszy moment, w którym utracili nie tylko najbliższą osobę, ale też poczucie bezpieczeństwa i finansowej stabilności.
 

Oferowany zakres to również wsparcie niefinansowe dla Twoich pracowników. Jest to szeroki zakres usług Assistance – dostępnych codziennie 24h na dobę, m. in. wizyta lekarska i pielęgniarska, transport medyczny, wypożyczanie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, czy pomoc psychologa a nawet opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi czy pupilami. Polisę można rozszerzyć o prywatną opiekę medyczną Lex Med.

Dlaczego ubezpieczenie na Wszelki Wypadek?

Analizując oferty grupowego ubezpieczenia na życie warto szukać takiego ubezpieczenia, które zapewnia kompleksową ochronę za rozsądną cenę. Takie właśnie jest ubezpieczenie na Wszelki Wypadek. Konkurencyjna składka oraz szeroki zakres ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, który będzie można w przyszłości rozbudować zgodnie z nowymi potrzebami firmy i jej pracowników.

Jaka będzie wysokość świadczeń ?

Ubezpieczenie na Wszelki Wypadek oferujemy w trzech wariantach. Każdy wariant dedykujemy określonej grupie pracowników – w zależności od pełnionej w firmie funkcji czy zajmowanego stanowiska.

Zakres ubezpieczenia na Wszelki Wypadek:

Ubezpieczenie na Wszelki Wypadek
Dla kogo:
Ubezpieczenie na Wszelki Wypadek
Dla kogo: – Pracownicy fizyczni i biurowi
– Zarządzający zespołami lub koordynujący procesy w firmie
– Wyższa kadra kierownicza i zarząd
Zakres ochrony
Wypłata w przypadku zdarzenia
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
85 000 zł – 310 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
60 000 zł – 210 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
60 000 zł – 210 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
35 000 zł-110 000 zł
Śmierć ubezpieczonego
10 000 zł
Niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
25 000 zł – 100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku za każdy 1% uszczerbku
250 zł – 1000 zł
Leczenie szpitalne wskutek nieszczęśliwego wypadku
za każdy dzień hospitalizacji – od 1 do 14 dnia
100 zł
za każdy dzień hospitalizacji – od 15 dnia do wyczerpania sumy ubezpieczenia
50 zł
Assistance
GRATIS
Lux Med prywatna opieka medyczna
Wariant indywidualny lub rodzinny

Kliknij zakładkę i zamów ofertę

Opis usług Assistance i zdarzeń objętych ubezpieczeniem:

gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie

 • wizyta lekarska (maks. 3 x w ciągu roku w przypadku nagłego zachorowania)
 • transport medyczny do lub z placówki medycznej oraz miedzy placówkami medycznymi
 • opieka pielęgniarki w szpitalu – limit 300 zł
 • opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi w czasie hospitalizacji
 • opieka nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji – limit 800 zł
 • pomoc medyczna za granicą – organizacja i pokrycie kosztów 1 wizyty lekarskiej – 1 wizyta maks. do 200 euro

gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek

 • wizyta pielęgniarki
 • opieka domowa po min. 3-dniowej hospitalizacji
 • dostarczenie leków zaleconych przez lekarza – limit 800 zł
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego – limit 800 zł
 • organizacja rehabilitacji – limit 1500 zł

gdy narodzi się dziecko

 • pomoc położnej lub pielęgniarki przy opiece nad nowonarodzonym dzieckiem (instruktaż) – limit 200 zł

gdy zajdzie trudna sytuacja losowa (śmierć małżonka, dziecka, rodzica, choroba przewlekła Uczestnika)

 • pomoc psychologa

gdy pogorszy się zdrowie w wyniku utraty pracy

 • pomoc psychologa – limit 500 zł
 • pomoc w poszukiwaniu pracy
 • pakiet informacyjny
 • infolinia pracownicza

gdy rodzic trafi do szpitala

 • transport rodzica na wizytę kontrolną
 • osobisty asystent – podczas transportu medycznego do szpitala i z powrotem i pomoc w załatwieniu formalności przy rejestracji i wypisie ze szpitala – 1 raz w roku

gdy dziecko nagle zachoruje lub przydarzy mu się nieszczęśliwy wypadek

 • opieka nad Dziećmi w sytuacji gdy rodzić nie może korzystać ze zwolnienia lekarskiego (2 razy w ciągu roku) – maks. przez 2 dni
 • organizacja lub pokrycie kosztów pobytu rodzica w szpitalu 2 limit 500 zł

gdy Uczestnik będzie potrzebował informacji dotyczącej zdrowia

 • infolinia medyczna

gdy Uczestnik będzie potrzebował informacji dotyczącej macierzyństwa

 • Infolinia Baby Assistance