NASZE WYPŁATY

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA NASZYCH KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH POLIS GRUPOWYCH

Przykład nr 1

Pan Andrzej przebywał w szpitalu 4 dni z powodu zapalenia płuc. Przebył leczenie zachowawcze.

Wypłacone świadczenia:

 Pobyt w szpitalu z powodu choroby 4 dni po 60 zł czyli 240 zł

umowy „Zdrowe życie”  SU= 10 000 zł

 • 7 % z 40 000 zł czyli 700 zł (zapalenie płuc leczone zachowawczo )

Z umowy „Zdrowe życie” świadczenie lekowe  SU=10 000 zł

 • 6 % z 10 000 zł czyli 600 zł ( świadczenie lekowe )

——————————————————————————————-

                            Wypłacone z polisy 1540 zł

family-3062249_1280

Przykład nr 2

Pan Marek przebywał w szpitalu przez 14 dni z powodu: ostra niewydolność nerek leczona dializą. Przebył leczenie zachowawcze i wychodząc ze szpitala otrzymał zwolnienie lekarskie na 30 dni.

Wypłacone świadczenia:

            Pobyt w szpitalu z powodu choroby 14 dni po 60 zł czyli 840 zł

umowy „Zdrowe Życie” SU = 10 000 zł 

 • 12 % z SU czyli 1200 zł  za postępowanie medyczne

Z umowy „Zdrowe Życie” świadczenie lekowe  SU = 10 000 zł

 • 6 % z 10 000 zł czyli 600 zł
 • 18 % z 10 000 zł czyli 1800 zł  jako świadczenie  ryczałtowe w związku z dializoterapią, Świadczenie z tyt. diagnozy Poważnego Zachorowania: 10 000 zł ( zgodnie z def. niewydolności nerek)
 • Rekonwalescencja 30 dni po 50 zł, czyli 1 500 zł
 • Leczenie specjalistyczne – dializoterapia 12 000 zł

 

———————————————————————————————– 

                            Wypłacone z polisy 27 940 zł

Przykład nr 3

Pan Antoni przebywał w szpitalu przez 14 dni zdiagnozowano u niego zawał serca, przebywał na OIOM 26 godzin i otrzymał zwolnienie lekarskie L4 na 20 dni

Wypłacone świadczenia:

Pobyt w szpitalu z powodu choroby ( zawał) 10 dni po 150 zł czyli 1500 zł

umowy „Zdrowe Życie”  SU=10 000 zł 

 • 19 % z SU – 1900 zł za postępowanie medyczne

Z umowy „Zdrowe Życie” świadczenie lekowe  SU 10 000 zł

 • 6 % z SU – 600 zł – świadczenie lekowe
 • 30 % z SU – 3000  sanatorium – rehabilitacja odbyta w ciągu min. 12 miesięcy od wyjścia ze szpitala
 • Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego OIOM (min. 24 godz.) – 1000 zł
 • Świadczenie z tyt. diagnozy Poważnego Zachorowania – 10 000 zł
 • Rekonwalescencja 20 dni po 50 zł – 1000 zł
 • Leczenie specjalistyczne (wszczepienie kardiowertera) – 12 000 zł

——————————————————————————-

              Razem wypłacono:  31 000 zł        

Przykład nr 4

Pan Jerzy miał wypadek komunikacyjny, przebywał 10 dni w szpitalu i doznał poniższych uszczerbków:

Uszkodzenie powierzchniowe skóry od 5-15 cm     –   9%

Złamanie  V kości śródstopia                                   –   5%

Uszkodzenie stawu skokowego z powikłaniami     –     9%

Złamanie stawu kolanowego z powikłaniami         –    10%

Uszkodzenie żołądka bez powikłań                         –  10%

Stłuczenie kręgosłupa szyjnego                             –      3%

——————————————————-

Razem:  46 %

Przy proporcjonalnym systemie świadczeń Pan Jerzy otrzymał 46 % z  SU 50 000 zł –  23 000 zł

Dodatkowo za pobyt w szpitalu Pan Jerzy otrzymał:

10 dni x 350 zł – 3500 zł

umowy „Zdrowe Życie” SU  40 000 zł 

 • 30 % z SU czyli 3 000 zł  ( za postępowanie medyczne – leczone endoprotezoplastyką całkowitą)

Z umowy „Zdrowe Życie”, świadczenie lekowe  SU 10 000 zł

 • 3 % z SU czyli 300 zł  (świadczenie lekowe)

Z Assistance otrzymał w postaci usług:

 • Zorganizowanie procesu rehabilitacji za kwotę 1 500 zł
 • Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 800 zł
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 800 zł

—————————————————————–

Razem otrzymał: 23 000 zł + 3 500 zł + 3 000 zł +300 zł = 29 800 zł + (dodatkowo Assistance 3100 zł)

Przykład nr 5

Pani Aleksandra - zdiagnozowany nowotwór złośliwy jelita grubego, przeszła leczenie operacyjne, będąc dwukrotnie w szpitalu ( 8 dni i 16 dni ), poddała się 3 cyklom chemioterapii i po okresie rehabilitacji nie wróciła już do pracy.

Z naszego RAKASSISTANCE przy SU  10 000 zł otrzymała:

 

1.

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego na podstawie wyniku badania histopatologicznego

15% SU –  1500 zł

2.

Każdy dzień hospitalizacji związanej z leczeniem nowotworu złośliwego, którego dotyczy postawiona diagnoza, na podstawie niniejszej tabeli z punktu 1

1. Hospitalizacja 8 dniowa:

100 zł*8 = 800 zł

2. Hospitalizacja 16 dniowa

100 zł*15 = 1 500 zł

30 zł*1 = 30 zł

Razem: 800zł+1500 +30zł = 2330 zł

3.

Każdy odbyty cykl chemioterapii związanej z nowotworem złośliwym, którego dotyczą zdarzenia wymienione powyżej

3 cykle chemioterapii:

500 zł*3 = 1500 zł

  

4.

Zakup peruki związany z utratą włosów w przebiegu leczenia nowotworu złośliwego, o którym mowa powyżej

Przedstawiono rachunek na 1 500 zł

Do zwrotu 6% SU 10 000 – 600 zł

5.

Rozwiązanie stosunku pracy spowodowane nowotworem złośliwym, którego dotyczą wypłacone świadczenia

Wypłacono razem:

1500 zł + 2330 zł +  1500 zł + 600 zł  = 5 930  zł, co stanowi 59% SU.

Pozostało 41% SU, co przy warunku nie mniej, niż 60% SU daje świadczenie w wysokości 60% SU, czyli rozwiązanie stosunku pracy 6 000 zł

 

RAZEM Z RAKASSISTANCE

            11 930 zł

    

 

Dodatkowo Pani  Aleksandra otrzymała

 1. I-szy Pobyt w szpitalu z powodu choroby 8 dni po 60 zł czyli   480 zł

              II-gi Pobyt w szpitalu z powodu tej samej choroby 16 dni jako kontynuacja poprzedniego leczenia

                       czyli: 7 dni po 60  zł czyli   420 zł

9 dni po 50 zł czyli 450 zł

 1. Z umowy „Zdrowe Życie” , SU = 10 000 zł 
 • 25 % z SU czyli 2 500 zł  za postępowanie medyczne

Z umowy „Zdrowe Życie”, świadczenie lekowe  SU = 10 000 zł

 • 3 % z 10 000 zł czyli 300 zł  świadczenie lekowe za operacje
 1. Leczenie specjalistycznechemioterapia 12 000 zł
 2. Świadczenie z tyt. diagnozy Poważnego Zachorowania: 10 000 zł
 3. Rekonwalescencja 30 dni po 50 zł, czyli 1500 zł

RAZEM ze wszystkich opcji Pani Aleksandra otrzymała:

11 930 zł + 480 zł + 420 zł +450 zł + 2 500 zł + 300 zł + 12 000 zł + 10 000 zł + 1 500 zł = 39 580 zł

 

 

POZOSTAŁE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DLA NASZYCH KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH POLIS GRUPOWYCH

Wypłaty z naszych polis grupowych pokazaliśmy również w zakładce Dla Oświaty w przypadku chorób naszych nauczycieli, oraz w zakładce Działalność gospodarcza, gdzie choroby nie ominęły naszych prawników, lekarzy i programistów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Zawsze powtarzamy naszym Klientom, że polisę trzeba mieć i najlepiej z niej nie korzystać wtedy wiadomo, że jest się zdrowym, ale równie ważne jest to, aby polisa zadziałała w przypadku choroby lub wypadku. Kupując u nas polisę grupową masz gwarancję, że Twoja polisa zawsze zadziała w takim zakresie na jaki się umówimy – zaufaj naszemu doświadczeniu.